VÝZVY MAS:

Aktuálne výzvy:

Výzvy PRV:

Výzvy IROP:

Aktuálne výzvy:

© Copyright Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš, n. o.