SPRÁVY A HODNOTENIA:

Rok 2018:

Rok 2017:

© Copyright Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš, n. o.