OZNAMY:

!!! Oznámenie !!!

Vzhľadom k aktuálnej prebiehajúcej vyhlásenej výzve k návrhom aktivít pre realizáciu opatrení akčného plánu č. 2/2019, Vás týmto žiadame, kto má záujem o metodickú a koordinačnú podporu o regionálny príspevok, nech sa nahlási telefonicky alebo e-mailom. Posledný termín na odovzdanie žiadostí je 05.04.2019. V tento deň ani predchádzajúci deň, už neprijímame nekompletné žiadosti, nakoľko už máme rozpracované žiadosti o regionálny príspevok a z personálneho hľadiska to už nestíhame.

Za pochopenie vopred ďakujeme.


 

© Copyright cprrvk