REGIONÁLNA ZNAČKA:

Regionálny produkt NOVOHRAD: www.produktnovohrad.sk .

Región Neogradiensis z.p. o. vyhlsuje Výzva č. 2/2019 na predkladanie žiadosti o pridelenie značky ,, regionálny produkt NOVOHRAD,, pre výrobky.

Dokumentácia k výzve:

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosť.doc

Žiadosť.pdf

Metodika

Územná pôsobnosť

REGIONÁLNY PRODUKT - NOVOHRAD


Ak chce podnikateľ uspieť, mal by sa odlíšiť od konkurencie na trhu.

Preto regionálne produkty majú na to veľký potenciál a predpoklad. Každý región disponuje svojimi vlastnými  regionálnymi produktmi, ktoré sú jedinečné a špecifické svojim prírodným, kultúrnym a historickým bohatstvom. Aj náš región má predpoklady sa rozvíjať v potravinárskom priemysle, ktorý môže využívať vlastné prírodné zdroje a produkty regiónu, ako ovocie, zelenina, med a mlieko. 

Cieľom zavedenia regionálnej značky na Slovensku je:

  • propagácia regiónu,
  • podpora miestnych výrobcov a poskytovateľov služieb,
  • podpora uchovávania hodnôt,
  • tradícií a jedinečností regiónu,
  • podpora využívania miestnych zdrojov.

Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš, n.o. Vám poskytne metodicko-koordinačnú podporu.

Regionálny produkt NOVOHRAD: www.produktnovohrad.sk .

Región Neogradiensis z.p. o. vyhlsuje Výzva č. 1 pre služby a ubytovacie a stravovacie na predkladanie žiadosti o pridelenie značky ,, regionálny produkt NOVOHRAD,, pre výrobky.

Dokumentácia k výzve:

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosť.doc

Žiadosť.pdf

Metodika

Územná pôsobnosť

Regionálny produkt NOVOHRAD: www.produktnovohrad.sk .

Región Neogradiensis z.p. o. vyhlsuje Výzva č. 1/2019 na predkladanie žiadosti o pridelenie značky ,, regionálny produkt NOVOHRAD,, pre výrobky.

Dokumentácia k výzve:

hlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosť.doc

Žiadosť.pdf

Metodika

Územná pôsobnosť

Regionálny produkt NOVOHRAD: www.produktnovohrad.sk

Región Neogradiensis z. p. o. vyhlasuje Výzvu č. 2/2018 na predkladanie žiadostí o pridelenie značky „regionálny produkt NOVOHRAD" pre výrobky.

Dokumentácia k výzve: 

Výzva
Žiadosť .doc
Žiadosť .pdf
Metodika
Územná pôsobnosť

Územná pôsobnosť značenia regionálneho produktu Novohrad je popísaná v nasledovnom dokumente.

Metodický pokyn, ako získať značku na tovary, nájdete TU!

Metodický pokyn, ako získať značku na služby, nájdete TU!

 

© Copyright cprrvk