REGIONÁLNA ZNAČKA:

Regionálny produkt NOVOHRAD: www.produktnovohrad.sk .

Región Neogradiensis z.p. o. vyhlsuje Výzva č. 2/2019 na predkladanie žiadosti o pridelenie značky ,, regionálny produkt NOVOHRAD,, pre výrobky.

Dokumentácia k výzve:

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosť.doc

Žiadosť.pdf

Metodika

Územná pôsobnosť

REGIONÁLNY PRODUKT - NOVOHRAD

Cieľom vytvorenia regionálneho značenia produktov, služieb a podujatí je propagácia regiónu, zachovanie tradičných výrobkov a v neposlednom rade zlepšenie ekonomickej situácie daného regiónu. Zmyslom regionálnej značky je podpora rozvoja územia a zvýšenie vedomia o regionálne produkty, ktoré sú zárukou kvality.

Značka „Regionálny produkt NOVOHRAD“ sa udeľuje fyzickým a právnickým osobám, ktoré realizujú výrobu, poskytujú službu alebo organizujú podujatia spĺňajúce stanovené kritéria pre udeľovanie značky. Regionálna značka svojim potenciálnym žiadateľom zaručuje spoluprácu doma i za hranicami Novohradu, spoluprácu s inými regiónmi a účasť na prominentných akciách po celom území Slovenskej republiky.

V súčasnosti majú certifikovaných 45 produktov. Medzi úspešnými držiteľmi certifikátov sa nachádzajú aj 5 výrobcovia z okresu Veľký Krtíš:

  • ĽUBICA MITTEROVÁ – Želovce

          Príprava medovníkov, ktoré sú zdobené cukrovou polevou farebnou potravinárskymi farbami s použitím zdobiaceho vrecúška a štetcov.   

  • VÍNO NATURAL DOMIN&KUŠICKÝ, s.r.o. – Veľký Krtíš

          Výroba certifikovaného biovína bez chémie a pridaných aromatických látok.  

  • MIROSLAV KUKUČKA - REMESELNÝ DOM – Modrý Kameň

          Výroba drevených výrobkov pomocou klasickej techniky drevorezby. Povrchovo sa upravujú kolorovaním, morením, natieraním olejmi, voskami a rôznymi lakmi.  

  • PAVEL KOVÁČ – Želovce

          Výroba lahodného alkoholického nápoja – slovenskej medoviny. Vyrába sa z medu a vody. Obsahuje veľa vitamínov a minerálnych látok. Je čisto prírodný produkt.  

  • GABRIEL ORAVEC, GA – BOR – Želovce

          Výroba vína z čiernych ríbezlí s medom, ktoré sa dosládzajú repkovým medom pri kvasení.

Držiteľom certifikátu prislúchajú mnohé pozitíva. Regionálna značka predstavuje možnosť stať sa súčasťou identity Novohradu. Netreba sa báť nových výziev. Je potrebné využiť príležitosti zviditeľniť sa. V prípade záujmu naše centrum usmerní potenciálnych uchádzačov o certifikát. Tešíme sa na spoluprácu.

Aktuálny zoznam certifikovaných výrobcov Novohrad, nájdete TU!

REGIONÁLNY PRODUKT - NOVOHRAD


Ak chce podnikateľ uspieť, mal by sa odlíšiť od konkurencie na trhu.

Preto regionálne produkty majú na to veľký potenciál a predpoklad. Každý región disponuje svojimi vlastnými  regionálnymi produktmi, ktoré sú jedinečné a špecifické svojim prírodným, kultúrnym a historickým bohatstvom. Aj náš región má predpoklady sa rozvíjať v potravinárskom priemysle, ktorý môže využívať vlastné prírodné zdroje a produkty regiónu, ako ovocie, zelenina, med a mlieko. 

Cieľom zavedenia regionálnej značky na Slovensku je:

  • propagácia regiónu,
  • podpora miestnych výrobcov a poskytovateľov služieb,
  • podpora uchovávania hodnôt,
  • tradícií a jedinečností regiónu,
  • podpora využívania miestnych zdrojov.

Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš, n.o. Vám poskytne metodicko-koordinačnú podporu.

Regionálny produkt NOVOHRAD: www.produktnovohrad.sk .

Región Neogradiensis z.p. o. vyhlsuje Výzva č. 1 pre služby a ubytovacie a stravovacie na predkladanie žiadosti o pridelenie značky ,, regionálny produkt NOVOHRAD,, pre výrobky.

Dokumentácia k výzve:

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosť.doc

Žiadosť.pdf

Metodika

Územná pôsobnosť

Regionálny produkt NOVOHRAD: www.produktnovohrad.sk .

Región Neogradiensis z.p. o. vyhlsuje Výzva č. 1/2019 na predkladanie žiadosti o pridelenie značky ,, regionálny produkt NOVOHRAD,, pre výrobky.

Dokumentácia k výzve:

hlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosť.doc

Žiadosť.pdf

Metodika

Územná pôsobnosť

Regionálny produkt NOVOHRAD: www.produktnovohrad.sk

Región Neogradiensis z. p. o. vyhlasuje Výzvu č. 2/2018 na predkladanie žiadostí o pridelenie značky „regionálny produkt NOVOHRAD" pre výrobky.

Dokumentácia k výzve: 

Výzva
Žiadosť .doc
Žiadosť .pdf
Metodika
Územná pôsobnosť

Územná pôsobnosť značenia regionálneho produktu Novohrad je popísaná v nasledovnom dokumente.

Metodický pokyn, ako získať značku na tovary, nájdete TU!

Metodický pokyn, ako získať značku na služby, nájdete TU!

 

© Copyright cprrvk