KONTAKTY:

 

Adresa:

Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš, n. o.

Sídlo:  Vrbovka 56, 991 06 Vrbovka

Korešpondenčná adresa: Nám. A. H. Škultétyho 1, 990 01 Veľký Krtíš

IČO: 50976303

DIČ: 2120542765

 

Kontaktné osoby:

Riaditeľka: Mgr. Mária Lőrincz / tel: +421 915 589 995

Odborná referentka: Ing. Daniela Hívešovátel: +421 915 244 275

Odborná referentka: Mgr. Simona Kratochvílová / tel: +421 915 219 752

Asistentka: Ing. Petra Valachová / tel: +421 915 228 280

E-MAIL: cprrvk@gmail.com   

© Copyright Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš, n. o.