Granty - žiadosti o regionálny príspevok

Okresný úrad Veľký Krtíš vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných            z regionálneho príspevku-výzva č. 2/2019 

Výzva na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku

Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku

Pomôcka k obsahu žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku

Pomôcka k vypracovaniu rozpočtu žiadosti

Zoznam merateľných ukazovateľov

Schéma-na-podporu-lokálnej-zamestnanosti

 

© Copyright cprrvk