Oznamujeme Vám,

že v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 na Slovensku Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš, n. o. obmedzilo osobné konzultácie, naďalej však vybavuje požiadavky klientov. 
Uprednostňujeme telefonickú a elektronickú formu komunikácie a dokumenty doručené poštou. 
Centrum bude pracovať v obmedzenom režime do odvolania.