Oznamujeme Vám,
že v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19 Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš, n. o. obmedzilo osobné konzultácie, naďalej však vybavuje požiadavky klientov. 
Uprednostňujeme telefonickú a elektronickú formu komunikácie a dokumenty doručené poštou. 
Centrum bude pracovať v obmedzenom režime do odvolania. 

01. 06. 2020

VÝHOVORKY BOKOM – onlinesúťaž zdravých výziev pre mladých

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci so spoločnosťou Outdoor institute odštartuje v pondelok 1. júna 2020 online súťaž Výhovorky bokom. Prostredníctvom nej ponúkneme mladým ľuďom rozmanité výzvy, vďaka ktorým môžu zdravšie žiť. A to nielen fyzicky, ale aj psychicky a vnútorne vyrovnaní so sebou a svojím okolím. Súťaž bude trvať od 1. júna do 30. júna 2020.

celý článok

01. 06. 2020

Výzva pre zapojenie sa do lokálneho programu Iniciatívy pre otvorené vládnutie

Slovensko je členom medzinárodnej Iniciatívy pre otvorené vládnutie od roku 2011. Centrála Iniciatívy pre otvorené vládnutie preto otvára výzvu pre zapojenie sa do Programu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na miestnej úrovni. Do programu sa môžu zapojiť subjekty regionálnej verejnej správy – samosprávne kraje, mestá a obce členských krajín Iniciatívy pre otvorené vládnutie.

celý článok

01. 06. 2020

Oznam o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC441-2019-53

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia informuje žiadateľov o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC441-2019-53 zameranej na Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni v termíne uzavretia nasledujúceho hodnotiaceho kola, t.j. 30.06.2020.  Po tomto termíne nebude možné predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

celý článok

01. 06. 2020

Často kladené otázky k výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle Operačného programu Kvalita životného prostredia zverejnilo znenie Často kladených otázok k 62. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62, ktoré sú zverejnené v rámci 62. výzvy.

celý článok

 © Copyright Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš, n. o.