Vzhľadom na vzniknutú epidemiologickú situáciu v Slovenskej republike Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš, n. o. vyzýva svojich klientov na dodržanie príslušných aktuálnych opatrení a odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva.

07. 07. 2020

Výzva pre moderné technológie vo verejnej správe ide do druhého kola

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) v rámci výzvy na moderné technológie vo verejnej správe otvorilo druhé hodnotiace kolo. Žiadatelia môžu o financie žiadať do 26. augusta 2020. V rámci druhého kola môžu žiadatelia získať na svoje projekty od 200 000 do 1 000 000 eur. Projekty sú rozdelené sú na dva typy aktivít. Prvým je prechod na bezplatné open source riešenia a zavedenie chatbotu na internetových portáloch verejnej správy. Druhým je podpora budovania inteligentných miest a regiónov.

celý článok

07. 07. 2020

Podnikatelia môžu posielať žiadosti o dotácie na nájomné bez ohľadu na kraje

Od piatku (3. 7. 2020) môžu podávať žiadosti o dotácie na nájomné naraz podnikatelia z celého Slovenska, bez ohľadu na to, z ktorého kraja pochádzajú. Doteraz bol systém nastavený tak, že Ministerstvo hospodárstva SR vyčlenilo jeden deň pre podnikateľov z určitého kraja. Chcelo tak predísť preťaženiu celého systému. Aktuálne ministerstvo eviduje 1 350 žiadostí o dotácie na nájomné. Doteraz vyplatili približne 100-tisíc eur, pričom vo väčšine prípadov poskytli prenajímatelia nájomcom zľavu vo výške 50 %. 

celý článok

06. 07. 2020

Oznámenie o možnosti zapojenie sa do národného projektu TSP s MRK

Do NP TSP a TP sa môžu zapojiť obce nachádzajúce sa v Atlase rómskych komunít 2013 a ktoré majú počet obyvateľov MRK od 50 do 250. Môžu to byť aj MVO, ktoré chcú vykonávať prácu v týchto obciach. Obec môže v rámci projektu zamestnať 1 terénneho sociálneho pracovníka. Cieľom aktivít  projektu je začlenenie osôb žijúcich v MRK do spoločnosti,  zlepšiť resp. zmierniť ich nepriaznivé životné situácie tak, aby mali dôstojné podmienky a reálne možnosti na zmenu. 

celá článok

06. 07. 2020

Oznámenie o otvorení ďalšieho hodnotiaceho kola národného projektuKS MRK

V rámci NP KS MRK je oznámenie určené pre poskytovateľov jednej z troch sociálnych služieb krízovej intervencie(Komunitné centrum, Nízkoprahové denné centrum, Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu)  pôsobiacich na území mimo 150 obcí. Zameranie národného projektu je na poskytovanie sociálnych služieb a rozvoj komunitnej práce zameranej na sociálne začleňovanie príslušníkov MRK a zlepšovanie interetnických vzťahov v obciach. 

celý článok

 © Copyright Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš, n. o.